Thursday, September 01, 2005

عدالت

حداقل عدالت اینه که همه برای شرکت در مسابقه ی دو روی یک خط آغاز بایستند
حداکثر عدالت اینه که همه در یک زمان به خط پایان برسند
این جمله مال استفان پینکرزه . ولی باز هم من می گم که بهترین تعبیر عدالت همونیه که سارا میگه, همه می میرند

No comments: