Saturday, June 24, 2006

To Khafan Programmers!

Error, no keyboard - press F1 to continue.

--early PC BIOS message!

3 comments:

کورش عنبری said...

دوست عزیز!
خواستم عکس‌هایت را ببینم دیدم که فیلتر شده! و مطلب خوبی که اینجا گذاشتی از پازولینی جبران کرد. امیدوارم که عکس‌هایت را جای بگذاری تا دیده بشوند .شاد و امیدوار باشی.

ME said...

ax haa filter nist! :D

... said...

برای من که فیلتر بودند.و شاید برای خیلی‌های دیگه هم این جور باشه. یه جای مث پرشین‌گیگ فکر کنم بهتر باشه.