Thursday, October 09, 2008

Francophile!


رفتم به دهاتی در فرانسه برای خریدن پنیر و شراب و میوه، این دهات از لحاظ مساحت و جمعیت با اغماض یک ششم دهات ما در آلمان است. با این حال بسیار از اجناس در مغازه ها و سوپر مارکت خوشم آمد و ایده ی خرید کردن در آن جا را پسندیدم. در ضمن فرانسوی ها خیار شور واقعا شور دارند.، این کاترین دوست آلمانی من فقط برای خیار شور تا فرانسه می رود- البته این تا فرانسه رفتن یک یک ربع ساعت وقت می برد


 1 comment:

Hossein Azizpour said...

Khosh be halet, man ham age yek rob rah beram be super market miresam, be nazdiktarin super market!(Albate ba tarife jadid) ;-)