Friday, August 25, 2006

ذهن هنرمند - بخش نخست

در مورد ذهن هنرمند و دو جنسی بودن اش بلند فکر می کردم*. بد نیست با روال منطقی تری این جا نقل اش کنم.

با وجود ریشه ی ادبی این مسئله، این جا با مطرح کردن چهار مسئله ی ذهنی** از موسیقی شروع می کنم:

مسئله ی ذهنی 1: تا کنون فقط مرد ها آهنگ می ساخته اند. به همین دلیل استقزار درک و دریافت مردانه از زبان موسیقی امری مسلم تلقی شده. بنابرین دور از ذهن نیست که تصور کنیم اگر از آغاز آهنگسازی به زنان واگذار می شد شکل کلی موسیقی متفاوت می بود.

مسئله ی ذهنی 2: تفاوت احتمالی دو جنس در زبان هنری مورد استفاده ( در ادبیات به عنوان نمونه ی بارز ) اما موسیقی زبان روزمره ی مردانه یا زنانه ندارد. موسیقی یک زبان انسانی و فراتر از مرز های جنسیت است. تنها اپرا ها و موسیقی های مناسبتی می توانند اندکی خود را در این چارچوب ها قرار دهند.

مسئله ی ذهنی 3: موسیقی مردانه : ژوسکن کبیر با میراث بسیار جسورانه ی خود که از انگشت گذاری های ابتکاری به دست آمده بود و تاکید های سرسختانه اش. باخ حیرت انگیز و معجزه گر با گرایش های ساختاری باورنکردنی اش به تجرید. فانی هنزل با قدرت فرامردانه اش در "پیشروی های مداوم" به کمک مدولاسیون ها و واریاسیون ها. موسیقی زنانه : چگونه می توان بدون جریان نرم و ملایم آبشار های آهنگین فرانتس شوبرت زندگی کرد؟ پالسترینای شگفت انگیز، که هیچ کس نتوانست هم پایه ی او "من" خود را در دل "بیان احوال" موتت هایش پنهان کند! فقط زنی به نام کلود دبوسی موفق شد نوای چنان احساسی را به ترنم در آورد.

مسئله ی ذهنی 4: توصیف های رمانتیک تاثیر و تاثر و وابستگی زن و مرد را قلم می گیرم.آهنگساز هنگام آهنگسازی 30% ،(؟) از وجودش خصوصیات جنس مخالف است.

ادامه دارد...

--------------------------
*دوستی گفت: "منظورت اینه که یه طرف ذهنش با اون طرف س.. داره؟ و اثر هنری محصول..؟"

**ملهم از مقاله ی "زنان آهنگساز" از دیتر دولا موت ترجمه ی ناتالی چوبینه

5 comments:

لرد شارلون said...

چه دوست باحالی داری... از اين قدرت فکر خلاق خوش َم اومد!
بعدها(!) در مورد خود پست هم چيزکی خواهم نوشت، فعلن در همين حد که به نظرم این گونه تقسيم بندی به زنانه و مردانه خيلی بی‏ربط است. اصلن هم خوش‏ام نمی‏آيد ازشان.

SoloGen said...

موسیقی یک زبان انسانی و فراتر از مرزهای جنسیتی است؟
موسیقی (و نه صوت) آیا ماهیت‌ای خارج از ذهن انسان دارد؟
آیا ذهن انسان جنسیت‌دار است؟

ME said...

به لرد شارلون: طبیعی ست که خوشت بیاید
به سولوژن: نه! نمی دانم! زبان اما می تواند در چارچوب کلیشه های جنسیتی باشد در هر دو صورت

ME said...

به علاوه زبان خصوصیتی فرا(فرو) ذهنی-قراردادی دارد که با فرض قراردادی|اکتسابی|غیرذاتی بودن جنسیت هم خوان است

soroosh said...

حتما همینه . موندریان معتقده تعادل هنری ناشی از تقابل خودآگاه و ناخوداگاه/ فرد و جمع / درون و بیرونه
مذکرو مونث هم قس علی هذا