Wednesday, April 02, 2008

با تاخیر:


سیزده به در امسال
وقت شوهره امسال
چیزی که فراوونه
دختر پسره امسال

1 comment:

نغمه said...

ما که ندیدیم!